• En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, 
 • de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, 
 • a continuació s'exposen les dades identificatives de l'empresa.

 • itinerisBcn
 • Carrer Calatrava, 51-53 08017 Barcelona
 • Víctor Juan Abelló, 46145894-M

 • L'accés al lloc web http://itinerisbcn.com de itinerisBcn implica 
 • l'acceptació de totes les condicions següents:

 • Propietat Intel·lectual
 • Els continguts d'aquest lloc web, textos, imatges, etc. així com 
 • el seu disseny gràfic i la seva codi font estan protegits per 
 • la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual 
 • i industrial a favor de itinerisBcn quedant per tant totalment 
 • prohibida la seva reproducció, distribució o comunicació pública, 
 • total o parcial, sense l'autorització expressa de itinerisBcn.

 • Contingut del web
 • itinerisBcn no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels 
 • continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat 
 • de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

 • Actualització i modificació del lloc web
 • itinerisBcn es reserva el dret a modificar o eliminar, sense previ 
 • avís, tant la informació continguda al seu lloc web, així com 
 • la seva configuració i presentació, sense assumir responsabilitat 
 • per fer-ho.

 • Indicacions sobre aspectes tècnics
 • itinerisBcn no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar 
 • de problemes tècnics o errades en els equips informàtics que es 
 • produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de 
 • danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant 
 • intromissions il.legítimes fora del control de itinerisBcn.

 • També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles 
 • danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, 
 • defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi 
 • de terceres fonts.

 • Política de Privacitat i Protecció de Dades (LOPD)
 • itinerisBcn posa en coneixement dels usuaris d'aquest lloc web, 
 • que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que 
 • siguin posats en coneixement del referit titular, com a conseqüència 
 • de la utilització d'aquesta web ia causa d'enviaments al correu 
 • electrònic info@itinerisbcn.cat que apareix com a contacte o bé 
 • sobre aquells recollides a través delnostre formulari de contacte,
 • en estricte compliment del que preceptuat per la legislació en matèria 
 • de protecció de dades.

 • En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
 • desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els usuaris 
 • podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, 
 • oposició i cancel.lacióde les seves dades, que haguessin estat 
 • recopilades i arxivades. 

 • L'exercici d'aquests drets s'ha d'efectuar mitjançant comunicació 
 • escrita dirigida a la seu social de itinerisBcn o a l'adreça de correu 
 • electrònic assenyalada com de contacte, indicant, en qualsevol dels 
 • casos, com referència 'DADES PERSONALS' i el dret que pretenguin 
 • accionar, adjuntant còpia del seu document nacional d'identitat.

 • Les dades registrades podrien ser utilitzats amb la finalitat d'efectuar 
 • estadístiques, la remissió de publicitat, la gestió d'incidències 
 • o la realització d'estudis de mercat, entre altres activitats.

 • Si s'escau, les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris 
 • podran ser comunicats a un tercer només per al compliment dels 
 • fins assenyalats anteriorment i previ consentiment dels interessats, 
 • que s'entendrà atorgat si res manifesten al contrari en el termini de 
 • quinze dies des que facilitessin les seves dades. 

 • En qualsevol cas, l'assenyalat consentiment podrà ser revocable 
 • en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita dirigida a 
 • la seu social del titular, indicant com a referència 'BAIXA DADES 
 • PERSONALS'.

 • © Tots els drets reservats: itinerisBcn