• Deia l’escriptor català del segle XIV Francesc Eiximenis que el mar 
 • dóna a la ciutat grans coses: riquesa per a comerciants i vaixells; 
 • alegria als ulls i al cor a través de la seva aigua. 

 • Amb aquesta idea en ment, passegem pel barri més dinàmic de 
 • la ciutat, el Born, i repassem la relació de Barcelona i el mar al llarg 
 • de la història, sobretot en temps medievals. 

 • Com va afectar a la gent, des del mariner més pobre fins al comerciant 
 • més ric? Quines institucions es van haver de crear? Com va influir 
 • en l’urbanisme de la ciutat?

 • Des del carrer Montcada i el seu patriciat urbà, a la Ribera i la seva 
 • gent de mar. Passarem per l’antiga plaça del Born, pel Rec Comtal 
 • i per alguns dels símbols de la Barcelona marítima: la Llotja de Mar, 
 • Santa Maria del Mar o el port. Recordarem la vida durant el setge 
 • de 1714 i acabarem al nou Born Centre Cultural.

 • Punt de trobada
 • Plaça de l’Àngel, als bancs negres.

 • Especificacions
 • Interiors: només s'inclou una breu passejada per Santa Maria del Mar.
 • La ruta té una durada aproximada de 2 hores.

Santa Maria del Mar Carrer Montcada Plaça de les Olles