• La postguerra és especialment dura a Barcelona, com també 
 • a la resta del país. Un cop passada aquesta etapa, la ciutat 
 • torna a créixer, però de forma caòtica i desordenada, degut a 
 • l’especula ió i la manca de planificació durant els anys de 
 • l’alcalde Josep Maria de Porcioles, de 1957 a 1974. 
 • Barcelona és també una de les ciutats amb més oposició 
 • al règim dictatorial de Franco, gràcies al tradicional moviment 
 • obrer, al moviment catalanista i al moviment veïnal. 

 • L’arribada de la democràcia als setanta suposa una 
 • reorganització de la ciutat, que es culmina amb la celebració 
 • dels Jocs Olímpics de 1992. Una de les principals 
 • conseqüències dels Jocs és l’obertura cap al mar gràcies 
 • a la transformació de la façana marítima, una zona industrial 
 • i degradada fins llavors. Però els efectes del 1992 van més 
 • enllà de l’àmbit urbanístic ja que converteixen Barcelona 
 • en una metròpoli internacional de gran prestigi.

 • 1939 - 1992
Passeig Marítim<br /><em>1992</em>