• La ciutat se’n surt relativament bé de l’atac del 985 si tenim 
 • en compte el període d’intensa expansió urbanística que s’obre 
 • llavors. És l’època del romànic català i de la consolidació del 
 • sistema feudal. 

 • Comencen a créixer els primers barris fora de les muralles, 
 • al voltant d’esglésies, en importants camins i a prop del mar. 
 • D’altra banda, la ciutat s’assenta com la capital del Comtat 
 • de Barcelona, que viu una època d’expansió territorial pel que 
 • ara és Catalunya. 

 • Es trenca definitivament amb el període carolingi amb l’aparició 
 • dels Usatges, un codí jurídic propi per a regular la societat feudal. 
 • Mentrestant, l’activitat comercial creix de forma esperançadora.

 • Segles XI – XII
Sant Pau del Camp