• L’esfondrament de l’Imperi Romà i les invasions de les tribus 
 • bàrbares comporten un canvi d’etapa en la història de Barcino. 
 • En aquest cas, són els visigots qui s’assenten a la ciutat, 
 • ara Barcinona. Les poques informacions conservades ens 
 • parlen d’un destacat centre episcopal. 

 • Tot i l’expansió musulmana per la Península Ibèrica a partir 
 • del segle VIII, els sarraïns no podran mantenir el control de 
 • la ciutat més de cent anys, és l’època de la Madinat Barshiluna. 
 • A partir de llavors, l’Imperi Carolingi es fa amb el control de 
 • la ciutat, tot i els atacs constants de les tropes musulmanes, 
 • que arriben al seu punt culminant amb el setge d’Almansor 
 • el 985.

 • Segles V - X
Muralla romana