• Els anys de regnat de Ferran II el Catòlic (1479 - 1516) 
 • són considerats com uns dels més transcendents de 
 • la història de la ciutat, degut a un seguit de reformes 
 • polítiques i a la implantació de la Santa Inquisició. 
 • Gran part de l’aristocràcia rural catalana emigra cap a 
 • la ciutat i es mescla amb l’oligarquia existent.

 • Per la seva banda banda, els gremis medievals viuen 
 • la seva època daurada i monopolitzen tota l’activitat 
 • econòmica de la ciutat. Es tracta d’un període 
 • d’estancament comercial, sobretot si el comparem 
 • amb l’etapa anterior. També són uns segles d’enorme 
 • enfrontament polític entre el Principat de Catalunya 
 • i la Corona de Castella, que tenen dos episodis 
 • dramàtics a Barcelona. 

 • El 1640 amb el Corpus de Sang, una violenta revolta 
 • pagesa al centre de la ciutat contra el poder reial, 
 • i el 1714 amb el setge i la derrota de Barcelona en 
 • mans de les tropes borbòniques al final de la Guerra 
 • de Successió Espanyola (1701- 1715).

 • Segles XVI - XVII
Palau del Lloctinent