• Els romans funden al segle I aC una petita colònia per a membres 
 • retirats de l’exèrcit, que rebrà el nom de Colonia Iulia Augusta 
 • Faventia Paterna Barcino, o simplement, Barcino. Ens trobem en 
 • l’època d’expansionisme de l’Imperi Romà, el període del primer 
 • emperador, August. 

 • El territori on es situa aquest emplaçament havia estat poblat 
 • per tribus íbers com els laietans. Tot i estar geogràficament ben 
 • situada per a l’activitat comercial, Barcino és encara una població 
 • petita, que no assolirà més de 5.000 habitants, i sense destacats 
 • elements arquitectònics més enllà d’un temple a August. 

 • Malgrat tot, durant el segle III es construeixen les muralles, 
 • un dels pocs elements d'aquest període que encara és visible.

 • Segles III aC – V dC
Necròpolis romana<br /><em>Segles I-III</em>