• Aquesta és possiblement l’època de màxim esplendor de 
 • Barcelona. Jaume I impulsa l’expansió territorial de la Corona 
 • d’Aragó (on el Comtat de Barcelona juga un paper central), 
 • amb la conquesta de territoris com Mallorca o València. 
 • Això té uns resultats magnífics per al comerç marítim de 
 • la ciutat, que durant aquest període dominarà la Mediterrània. 

 • D’altra banda, el creixement urbanístic obliga a construïr 
 • unes noves muralles, en dues grans etapes, primer a partir del 
 • segle XIII, i més tard, durant els segles XIV i XV. Políticament, 
 • la ciutat també es fa gran, amb la creació del Consell de Cent 
 • durant el segle XIII. Aquest serà, amb algunes modificacions 
 • al llarg del temps, el màxim òrgan de govern municipal durant 
 • quasi cinc centúries. 

 • És també l’època del floriment de l’art gòtic, amb la construcció 
 • de nombrosos edificis civils i religiosos com Santa Maria del Mar, 
 • les Drassanes Reials o la Casa de la Ciutat. 

 • L’arribada de l’epidèmia de Pesta Negra el 1348 afecta greument 
 • la ciutat, i no només demogràficament. Per exemple, durant 
 • aquestes dècades, la població jueva és atacada durament, 
 • sobretot el 1391. S’obre una etapa de crisi en tots els àmbits, 
 • que culminarà amb les disputes pel govern municipal de la Busca 
 • (gremis i mercaders) i la Biga (noblesa) i la dramàtica Guerra 
 • Civil Catalana (1462 - 1472).

 • Segles XIII - XV
Santa Maria del Mar<br /><em>Segle XIV</em>