• Aquest és possiblement el període de major transformació 
 • de la ciutat, almenys en l’àmbit urbanístic, gràcies a 
 • l’enderrocament de les muralles medievals a mitjans de 
 • segle, la construcció de l’Eixample ideat per Ildefons Cerdà 
 • i les annexions de poblacions veïnes a finals de segle. 
 • Però és també el període de la definitiva industrialització 
 • de la ciutat, capdavantera a l’Estat, amb l’arribada de 
 • la màquina de vapor, el ferrocarril i, posteriorment, l’electricitat. 

 • Una etapa d’enorme convulsió, en el context de les revolucions 
 • liberals, amb constants bullangues a la dècada dels trenta 
 • i quaranta, bombardejos, i el creixent paper del moviment obrer. 
 • D’altra banda, la burgesia barcelonina es comença a fer cada 
 • cop més important en tots els sentits. I l’ajuda notablement 
 •  la celebració de l’Exposició Universal el 1888.

 • 1833 - 1897
Plaça Reial<br /><em>Segle XIX</em>